مدیریت و کارکنان

رييس دانشكده : محمد حسين زارع نژاد

شماره تلفن : 5330 (0543113 )

شماره تلفن مستقیم :33419435( 054)

پست الكترونيك :m.zareneezhad@iauzah.ac.ir 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.