کدینگ

 

 

 

 

اسامي دانشجويان كه برايشان كد گرفته شده است

 

رديف

نام ونام خانوادگي

رشته

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ شورا

كد پايان نامه

1

مريم السادات غفاري

شهر بابكي

زبان انگليسي

عبدالله ساراني

 

3/11/95

10920312942019

2

يونس هاشمزهي

زمين شناسي

محمدگل كهرازه

كاظم شعباني

29/9/95

10930413922014

3

بهزاد ساراني

زمين شناسي

محمدگل كهرازه

كاظم شعباني

14/1/95

10930413951001

4

مريم سپاهيان

زبان انگليسي

عبدالله ساراني

 

15/10/95

10920312942018

5

مرتضي ميرزايي

زمين شناسي

عيسي متاجي اميررود

محمدرضا نورا

 

10930413931003

6

حسين كول زاده

زمين شناسي

كاظم شعباني

محمدرضا نورا

6/11/95

10930413942001

7

سيما سهويي

رياضي

محمدعلي جهانتيغي

علي پايان

28/9/95

109301106942003

8

اسرا درازهي

رياضي

عليرضا حاجي حسيني

علي پايان

28/9/95

10930106942004

9

مليحه بزي اله ري

رياضي

عليرضا حاجي حسيني

علي پايان

28/9/95

10930106942002

10

مسلمه هاشمي

زمين شناسي

جعفر رهنما راد

 

3/8/95

109304003931006

 

11

الهام اسكندري

رياضي

محمدعلي جهانتيغي

علي پايان

28/9/95

10930106942001

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.