اخبار

برگزاری سخنرانی علمی دانشکده علوم پایه در هفته پژوهش

عناوین :

1-  "بررسی تحلیل تاثیرحالات شکست"- دکتر علی پایان

2-   "کاربرد تحلیل پوششی داده ها در حسابداری"–دکتر علیرضا حاجی حسینی

3-  "مدلسازی مشاهده گر آنتروپی منطقی"- دکتر ابوالفضل ابراهیم زاده

4-  "آنتروپی منطقی سیستم های دینامیکی روی منطق کوانتوم"- دکترابوالفضل ابراهیم زاده

5-  "رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از الگوریتم های پیوندی"- دکتر محمد علی جهانتیغی

6-"بررسی خواص شیمیایی و اثرات دارویی انواع آلکالوییدها"- خانم دکتر خاطره خندان بارانی

7-" کاربرد ترکیبات آلی در سنتر داروها با هدف درمان"- خانم دکتر خاطره خندان بارانی

8-" کاربرد فناوری نانو در صنعت"- خانم دکتر ژیلا صفاری

9- " نانو پلیمر"- خانم دکتر ژیلا صفاری

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.